Het AAI-Kwaliteitsregister (AKR)

Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde aanbieders en opleidingen op het gebied van dierondersteunde interventies. Vrijwilligers, handlers en professionals, die een passende opleiding hebben gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren te kunnen inzetten, staan in het register. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren.

Ben je op zoek naar een gekwalificeerde professional die dieren inzet in het werk? Kijk dan in het openbaar register.

-> Een essentiële, transparante stap vooruit in de professionalisering van het AAI werkveld

  • Heldere en transparante kwaliteitseisen voor dier-ondersteunde interventies (AAI)
  • Accreditering van AAI-opleidingen en certificering professionals 
  • Transparantie in de kwaliteit van de AAI-opleidingen voor vrijwilligers, handlers en professionals in AAI
  • Overzicht van gekwalificeerde vrijwilligers en professionals in dier-ondersteunde interventies 
  • Zichtbaar voor cliënten, zorginstellingen en gemeenten
  • Welzijn voor mens en dier