AKR voor AAI professionals, handlers en overige

Inzet en toepassing van dierondersteunde interventies (AAI) heeft de afgelopen jaren in toenemende mate bewezen van groot nut en effectiviteit te zijn wanneer dit met de juiste indicatie en op een deskundige en verantwoorde manier wordt ingezet bij kinderen en/of volwassenen. AAI kan zich daarom ook wereldwijd verheugen in een toenemende belangstelling binnen de zorg, maar ook het onderwijs en bij coaching trajecten.

Hiermee is er ook een groeiende behoefte aan structurering van opleiding en deskundigheid om AAI op een verantwoorde wijze in te zetten in het belang van de client, maar zeker ook de dieren die hierbij worden ingezet.

AAI (Animal Assisted Interventions) wordt toegepast in de volgende velden:

  • AAT Animal Assisted Therapie
  • AAE Animal Assisted Education
  • AAA Animal Assisted Activities
  • AAC Animal Assisted Coaching

Drie levels

Het AKR biedt alle beroepsmatige AAI beoefenaren (professionals, handlers en overigen) van dierondersteunde interventies (hierna te noemen “Professional”) die aan kunnen tonen over voldoende kwalificaties te beschikken een platform om dit transparant en zichtbaar te maken en door registratie van gevolgde nascholing en andere relevante activiteiten hun kennis te onderhouden. Afhankelijk van de genoten opleiding en ervaring hanteert het AKR drie levels om dit herkenbaar te maken voor derden. De criteria zijn uitgebreid beschreven in de basisdocumenten level en opleiding Hond en paard. (paard volgt binnenkort), ‘In welk level registreer ik?’ en ‘AKR handleiding deelnemers versie 14 juli 2020.

Schema AKR

Het AKR biedt alle AAI-professionals die aan kunnen tonen over voldoende kwalificaties te beschikken een platform om dit transparant en zichtbaar te maken en door registratie van gevolgde nascholing en andere relevante activiteiten hun kennis te onderhouden. Het AKR toetst niet zelf de inhoudelijk kwaliteit van cursussen en activiteiten, maar laat zich bindend adviseren door een Commissie van Deskundigen (CvD). Deze toetsen de aanvragen van aanbieders van scholing op basis van de door IAHIAO en ISAAT/ESAAT vast gestelde richtlijnen.

Met het AKR onderhoudt u met veel gemak uw persoonlijk AKR-dossier. U bent niet verplicht om het AKR te gebruiken, maar het bespaart u wel veel tijd, papier en administratie, want:

  • al uw deskundigheidsbevordering staat in het AKR overzichtelijk en digitaal bij elkaar;
  • Nederlandse scholingen komen automatisch in uw dossier;
  • andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen;
  • u kunt uw gegevens voor herregistratie rechtstreeks aanbieden.
  • De door u aangegeven relevante informatie is transparant zichtbaar in het openbare gedeelde van het register.

De kosten van registratie in het AKR bedragen € 195.- voor 3 jaar (€ 65.- per jaar) excl. btw.