Animal Assisted Interventions (AAI) zijn dierondersteunde interventies waarbij een professional een dier inzet voor de ontwikkeling van de cliënt. De AAI-professional waarborgt continu het welzijn van het dier en de behoeften van de cliënt om op effectieve wijze het doel te bereiken.

Animal Assisted Interventions zijn in vier toepassingsgebieden te onderscheiden, namelijk Animal Assisted Activities, Animal Assisted Education, Animal Assisted Coaching en Animal Assisted Therapy. Deze Animal Assisted Interventions staan in het Nederlands bekend als AAI-therapie, AAI-educatie, AAI-activiteiten en AAI-coaching.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

AAI-activiteiten

AAI-activiteiten zijn dierondersteunde activiteiten die inhoudelijk erg uiteenlopen. De professional zet het dier in bij bijvoorbeeld mensen die een trauma hebben opgelopen of een crisissituatie hebben meegemaakt. Ook kan de professional met het ingezette dier op bezoek gaan bij ouderen. AAI-activiteiten zijn dus vaak informeler van aard dan de andere Animal Assisted Interventions.

Ondanks het informele karakter blijft het belangrijk dat de professional de juiste training heeft gevolgd en de juiste voorbereiding heeft gekregen om het dier in te zetten. Zo moet de professional bewust zijn van het gedrag, de behoeften, de algehele gezondheid en de stressindicatoren van het ingezette dier. Op die manier boeken de professional en het dier op effectieve en positieve wijze resultaat met deze vorm van Animal Assisted Intervention.

AAI-educatie

Bij AAI-educatie speelt het dier een ondersteunde rol in een educatieve omgeving. De meest bekende Animal Assisted Intervention in het onderwijs is de schoolhond. Deze wordt bijvoorbeeld ingezet bij de individuele begeleiding van een leerling die psychosociale of didactische ondersteuning nodig heeft.

Een andere bekende vorm is de voorleeshond, waarbij een docent of externe begeleiding kinderen met plezier leert lezen door ze aan een hond voor te laten lezen. In bredere zin ondersteunt het ingezette dier de cliënt, bijvoorbeeld een kind, door diegene te leren met plezier te leren, sociale contacten te leggen en zich beter te uiten.

Bij deze Animal Assisted Intervention is het ingezette dier altijd onder begeleiding van een getrainde en ervaren onderwijsprofessional. Deze professional let op het gedrag, de behoeften en de gezondheid van het dier, zodat dit dier optimaal ingezet kan worden.

Door het dier op de juiste manier bij deze Animal Assisted Intervention in te zetten, werkt de cliënt met plezier en op effectieve wijze aan verschillende academische, sociale en cognitieve vaardigheden.

AAI-coaching

Bij AAI-coaching ondersteunt het dier een opgeleide en ervaren coach tijdens een coachsessie. Deze coachsessie kan op één cliënt of juist op een hele groep gericht zijn. Deze Animal Assisted Intervention kan door uiteenlopende coaches ingezet worden, waaronder kindercoaches, levensloopcoaches, loopbaancoaches en personal coaching.

Wat centraal staat, is hoe de coach het dier inzet. Zo is belangrijk dat de coach niet alleen op de behoeften en vaardigheden van de cliënt(en) let, maar ook de grenzen van het ingezette dier waarborgt door te letten op het gedrag en de behoeften van het dier.

Bij de juiste afstemming tussen alle partijen resulteert deze Animal Assisted Intervention in persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht en -ontwikkeling en een verbetering in de sociale vaardigheden en het socio-emotioneel functioneren van de cliënt.

AAI-therapie

AAI-therapie is een vorm van therapie waarin een dier een ondersteunende rol speelt. Zo kan een cliënt die moeite heeft met lopen, tijdens fysiotherapie meer plezier ervaren wanneer diegene de taak krijgt met een dier te lopen. Een cliënt die onder begeleiding is van een logopedist, kan meer succes behalen wanneer diegene een dier met taal moet begeleiden. Of een cliënt kan gemotiveerd raken om een vorm van individuele (psychosociale) therapie te volgen. Deze Animal Assisted Intervention is dus aanvullend op en parallel aan de therapie die de cliënt al ontvangt.

Bij deze Animal Assisted Intervention is het ingezette dier altijd onder begeleiding van een getrainde, ervaren en (BIG-)geregistreerde zorghulpverlener. De zorghulpverlener heeft, naast de doelgerichte interventie, de taak om de grenzen van het dier te waarborgen en het dier doelgericht, gepland en gestructureerd in te zetten. Op deze wijze vergroot deze Animal Assisted Intervention op effectieve wijze de fysieke, cognitieve, gedragsmatige en/of socio-emotionele vaardigheden van de cliënt.

Over het AAI-kwaliteitsregister

Als het AKR waarborgen wij de kwaliteit en de professionaliteit van Animal Assisted Interventions op twee manieren. Enerzijds slaan we een brug tussen opgeleide AAI-professionals die hun diensten aanbieden, kwalitatieve AAI-opleiders die professionals opleiden en instellingen en individuen die de positieve effecten van Animal Assisted Interventions willen ervaren.

Anderzijds vergroten wij de betrouwbaarheid van deze professionals en opleiders met het openbaar AAI-kwaliteitsregister. Professionals die in dit register naar een geaccrediteerde opleiding zoeken, zijn verzekerd van kwaliteit. Instellingen en individuen die in het register naar een AAI-professional zoeken, zijn verzekerd van effectieve en verantwoorde Animal Assisted Interventions. Zo waarborgt en professionaliseert het AKR de inzet van dieren in een therapeutische, educatieve, informele en coachende omgeving.