Animal Assisted Activities, afgekort tot AAI-activiteiten, zijn uiteenlopende activiteiten waarin het ingezette dier een ondersteunde rol vervult. Vaak wordt deze rol vervuld door honden of paarden. Het ingezette dier is gedurende de gehele activiteit onder begeleiding van de AAI-professional. Deze professional heeft hiervoor kwalitatieve trainingen gevolgd, zodat diegene bewust is van zowel de behoeften van de doelgroep als de grenzen van het dier. Zo heeft iedereen baat bij en plezier met de Animal Assisted Activity.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

Animal Assisted Activities in het algemeen

De term ‘Animal Assisted Activities’ verwijst naar algemene en uiteenlopende activiteiten waarin een dier een ondersteunde rol speelt. Veel AAI-activiteiten omvatten het concept dat de professional en het ingezette dier bij mensen op bezoek gaan om kennis te maken. De AAI-professional heeft dus geen vaste cliënt die die ondersteunt in een vorm van therapie, in het onderwijs of tijdens coaching.

Vaak is bij een Animal Assisted Activity geen specifiek doel waar de professional en de cliënt met het ingezette dier naartoe werken. Om die reden hoeft een professional vaak geen (gedetailleerd) verslag bij te houden van de AAI-activiteit, zoals dat bij dierondersteunde interventies wel gebruikelijk zou zijn. Dat maakt Animal Assisted Activities over het algemeen informeler van aard.

Voorbeelden van AAI-activiteiten

Een bekend voorbeeld van een AAI-activiteit is een professional die een dier inzet bij een bezoek aan ouderen. De vereenzaming van ouderen in Nederland neemt toe en blijft toenemen. Na een Animal Assisted Activity leven deze ouderen op door de gave van dieren om makkelijk contact te maken met mensen. Daarnaast leven deze ouderen ook naar het volgende bezoek van de professional en het ingezette dier toe. Door de AAI-activiteiten voelen ouderen zich lichter en rustiger.

Andere voorbeelden van Animal Assisted Activities is een AAI-professional die het dier inzet bij zieke mensen of mensen die een trauma, crisis of ramp hebben meegemaakt. Het ingezette dier creëert dan bij deze mensen positiviteit en afleiding. Met een AAI-activiteit creëren de professional en het dier dus rust en ruimte, waardoor herstel – van lichamelijk, mentaal en emotioneel trauma – soepeler verloopt en de kwaliteit van het leven toeneemt.

Kwalitatieve scholing van AAI-professionals

Om de kwaliteit van Animal Assisted Activities te waarborgen, is het belangrijk dat zowel de professional als het ingezette dier, bijvoorbeeld een hond of een paard, geschikt is om met de doelgroep deze AAI-activiteit uit te voeren. Daarom moet elke professional die een dier inzet, de juiste opleidingen hebben gevolgd en zich regelmatig laten bijscholen. Alleen zo heeft de doelgroep optimaal baat bij de Animal Assisted Activity.

Net als bij de andere dierondersteunde interventies is ook bij AAI-activiteiten belangrijk dat de professional het dier goed kan lezen. De professional moet rekening houden met de grenzen van het dier, bijvoorbeeld aan de hand van het gedrag of eventuele stresssignalen, zodat de Animal Assisted Activity waar nodig wordt aangepast en als dat nodig is, op tijd wordt stopgezet.

Over het AAI-kwaliteitsregister

Om de veiligheid van ingezette dieren, de effectiviteit van Animal Assisted Activities en de professionaliteit van dierondersteunde interventies te waarborgen, is het AAI-kwaliteitsregister opgesteld. Dit register geeft een helder overzicht van zowel geaccrediteerde AAI-opleidingen voor (aspirante) AAI-professionals als opgeleide AAI-professionals en hun dieren voor instellingen en individuen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van bijvoorbeeld Animal Assisted Activities.