Animal Assisted Coaching, oftewel AAI-coaching, is een vorm van coaching met dieren in een ondersteunende rol. Onder begeleiding van de coach vervult het dier deze rol op doelgerichte, gestructureerde en geplande wijze. Hierbij is het belangrijk dat de coach zich bewust is van zowel de wensen en de doelen van de cliënt als de grenzen en behoeften van het dier. Met de juiste afstemming tussen alle partijen begeleidt het ingezette dier de coach in de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

AAI-coaching met honden

Een van de dieren die veel ingezet wordt bij AAI-coaching zijn honden. Deze honden gedijen bijzonder goed in situaties waarin zij in contact staan met en iets ondernemen met mensen. Bij Animal Assisted Coaching met honden begeleidt de coach de ingezette hond.

De AAI-professional zorgt ervoor dat de hond op een positieve, stressvrije wijze de cliënt de juiste ondersteuning biedt. Welke vorm deze ondersteuning aanneemt, is afhankelijk van de ervaring van de coach, de vaardigheden van het dier en natuurlijk de behoeften van de cliënt.

Animal Assisted Coaching met paarden

Een ander diersoort dat vaak bij Animal Assisted Coaching voorkomt, zijn paarden. Bij coaching met paarden werken het paard en de cliënt samen, bijvoorbeeld door opdrachten uit te voeren.

Hierbij is niet belangrijk welke opdrachten ze uitvoeren, maar hoe zij deze opdrachten uitvoeren. Want doordat paarden van nature gevoelig zijn, vormen zij de spiegel van de cliënt. Zo maken paarden cliënten bewust van hun energie en non-verbale communicatie.

Op die manier geeft Animal Assisted Coaching met paarden zelfinzicht, brengt het cliënten in het hier en nu en helpt AAI-coaching cliënten in verbinding te komen met zichzelf.

Coaching met andere dieren

Animal Assisted Coaching is niet gelimiteerd tot paarden en honden; dieren zijn namelijk van nature intuïtief en gevoelig, waardoor zij eerlijk reageren op de energie die een cliënt uitstraalt. Wat belangrijk is tijdens dierondersteunde interventies, is dat de cliënt een klik met het betreffende dier heeft.

Daarom kan een coach ook kiezen te coachen met dieren als katten, ezels of konijnen. Ook zijn er coaches die schapen, knaagdieren, vogels of vissen in hun werk inzetten. Door de verschillende vormen die Animal Assisted Coaching kan aannemen, is er voor elke cliënt een passend coachingstraject.