AAI-coaching met honden is een van de meest voorkomende vormen van dierencoaching. Dat is niet vreemd, want honden werken van nature graag samen met de mens, al duizenden jaren lang. Bovendien leven ze in het hier en nu en voelen ze haarfijn aan welke energie wij uitstralen. Hier maken AAI-professionals gebruik van wanneer zij coachen met honden. Want wanneer een coachhond reageert op de energie van de cliënt, helpt de coach de cliënt om het gedrag van de ingezette hond te analyseren en om zich bewust te worden van hoe diegene zich – in het hier en nu – voelt.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

Wat is AAI-coaching met honden?

AAI-coaching met honden begint net als veel andere vormen van coaching. De coach en de cliënt onderzoeken wat het doel van de coachsessie – of het coachingstraject in het algemeen – is en breken dit doel op in kleine, haalbare stappen. De coach zet vervolgens de hond in als middel om de cliënt te halen deze stappen te behalen.

Zo kan de coachhond de cliënt spiegelen, zodat diegene zich bewuster wordt van hoe diegene het hier en nu ervaart. Of de cliënt leert de hond een nieuw trucje aan, zodat diegene op een praktische manier oplossingsgericht gedrag, flexibele werkmethodes en gevarieerde communicatietechnieken aanleert.

De resultaten van AAI-coaching met honden zijn onder andere meer zelfvertrouwen, meer rust en een groter doorzettingsvermogen.

Wat maakt een coachhond?

Een coachhond hoeft niet van een specifiek ras of geslacht te zijn en de hond hoeft geen bepaalde grootte of achtergrond te hebben. Het belangrijkste is dat de coachhond plezier beleeft aan contact met mensen, bijvoorbeeld door samen te werken of fysiek contact aan te gaan.

Bij AAI-hondencoaching liggen de hoge verwachtingen vooral bij de coach die de hond inzet. Zo behoort deze professional de grenzen van de hond in verschillende omgevingen en situaties te waarborgen en de hond de kansen en de ruimte te geven om met plezier aan het werk te gaan en te blijven.

Met welke opleiding kun je coachen met honden?

De hoogste verwachtingen bij hondencoaching liggen bij de professional die de hond inzet. Dat komt doordat deze professional besluit te coachen met honden en bovendien de brug vormt tussen de cliënt en de coachhond. De coach draagt dus de verantwoordelijkheid van beide partijen.

De beste manier om op verantwoordelijke en effectieve wijze te coachen met honden, is om een kwalitatieve opleiding te volgen die de professional op hondencoaching voorbereidt. Tijdens deze opleiding verdiept de coach zich onder andere in de relatie tussen mens en hond, de lichaamssignalen waarmee honden communiceren en de trainingsmethodes die op een positieve en effectieve manier resultaat behalen.

De kwalitatieve opleidingen die professionals voorbereiden om te coachen met honden, zijn te vinden in het AAI-kwaliteitsregister.

Over het AAI-kwaliteitsregister

Het AAI-kwaliteitsregister is een overzicht met onder andere AAI-opleidingen die het AKR geaccrediteerd heeft. Het AKR heeft deze opleidingen getoetst aan de hand van kwaliteitsrichtlijnen. Daardoor kunnen professionals die op verantwoorde wijze willen coachen met honden en zich hier met een opleiding (verder) in willen verdiepen, eenvoudig kwalitatieve AAI-opleidingen vinden.

De AAI-professionals die dergelijke opleidingen hebben gevolgd, staan ook geregistreerd in dit register. Zo zijn zij makkelijk te vinden voor instellingen, organisaties en individuele cliënten die geïnteresseerd zijn in de positieve effecten van coaching met dieren.