Coaching met paarden is, net zoals hondencoaching, een veelvoorkomende vorm van coaching waarbij professionals dieren ter ondersteuning inzetten. Door het gevoelige karakter van paarden zijn zij in staat om de energie van cliënten te spiegelen waar de cliënten zelf onbewust van zijn. De coach en de cliënt observeren en analyseren samen het gedrag van het coachpaard en koppelen dat gedrag aan de energie van de cliënt. Door te coachen met paarden, ontstaat bij de cliënt zelfbewustzijn, zelfkennis en ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

Wat is paardencoaching?

Bij AAI-coaching met paarden zet een ervaren coach een paard gepland, doelgericht en structureel in. Dat betekent dat de coach en de cliënt samen kijken welk doel de cliënt wil behalen, bijvoorbeeld voor die sessie specifiek of juist voor het coachingstraject in het algemeen.

In dit traject zet de coach het paard in om met de cliënt contact te maken. Bij paardencoaching maakt de coach gebruik van de aangeboren intuïtie en de natuurlijke spiegelvaardigheden van het dier om de cliënt terug te brengen naar het hier en nu en bewust te maken van de energie die diegene uitstraalt.

Wat moet een coachpaard kunnen?

Bij coaching met paarden draait het niet om wat een paard kan, maar om wat het paard van nature doet. Hierdoor hoeven coachpaarden niet veel gedragingen aan te leren. Wel is het de bedoeling om op een kalme, gecontroleerde manier met paarden te coachen.

Daarom zal een coachpaard in staat moeten zijn impulsen onder controle te houden, makkelijk aan een touw mee te lopen, stil te blijven staan en eventueel op een afstand van de coach moeten kunnen werken. Maar bij AAI-coaching met paarden worden de meeste verwachtingen aan de coaches zelf gesteld.

Wanneer kun je coachen met paarden?

Bij paardencoaching is de kern van de verwachtingen die aan de coaches gesteld zijn, om het paard op een positieve en verantwoorde wijze in te zetten. Hiervoor horen coaches niet alleen rekening te houden met de doelen en de behoeften van hun cliënt, maar ook bewust te zijn van de relatie tussen mens en paard, het gedrag van hun paard en de verschillende leerprincipes en trainingsmethodes.

Deze kennis doen zij op via AAI-opleidingen, oftewel opleidingen die gericht zijn op dierondersteunende interventies. Wanneer een coach een van deze opleidingen heeft gevolgd, heeft diegene een stevige basis en zorgvuldige voorbereiding voor effectieve coaching met paarden.

Wat moet een coachpaard kunnen?

Om inzichtelijk te maken welke AAI-opleidingen van goede kwaliteit zijn, is het AAI-kwaliteitsregister opgesteld. Dit register vermeldt de opleidingen die aan de kwaliteitsrichtlijnen voldoen, zodat professionals die deze opleidingen volgen verantwoord coachen met paarden.

Deze professionals zijn ook opgenomen in het AAI-kwaliteitsregister. Zo is inzichtelijk welke professionals op zorgvuldige en effectieve wijze coachen met dieren.