Animal Assisted Education, oftewel AAI-educatie, is een onderwijsvorm waarin een dier een ondersteunende rol speelt. Diegene die het dier inzet, is vaak een ervaren onderwijsprofessional die een opleiding heeft gevolgd om dieren in het onderwijs in te zetten. Welk dier dat precies is, hangt van de professional af; vaak zijn de ingezette dieren honden, maar paarden, ezels, katten, knaagdieren en vogels kunnen ook ingezet worden.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

Aan dieren voorlezen met Animal Assisted Education

Het meest bekende voorbeeld van AAI-educatie is een groep kinderen die aan een hond voorleest. Door aan de hond voor te lezen, ervaren zij geen druk of oordelen.

Op die manier leren kinderen op een veilige manier dat lezen – en daarmee leren – leuk is. Bovendien helpen dieren kinderen om makkelijker sociale contacten te leggen en zichzelf beter te uiten. Daarom komt deze vorm van Animal Assisted Education steeds vaker voor in het onderwijs, ook buiten voorleestijden om.

AAI-educatie voor bewust huisdierbezit

Een ander voorbeeld van Animal Assisted Education is een voorlichting over dierwelzijn. Zo kan een AAI-professional een dier inzetten om anderen te leren hoe zij verantwoordelijkheid nemen voor het ingezette dier.

Zeker deze voorlichtingen bieden professionals de ruimte om andere dieren in te zetten dan paarden en honden, zoals konijnen, hamsters en parkieten.

Met deze vorm van Animal Assisted Education biedt de professional anderen dus praktische kennis en hands-on ervaring met het ingezette dier, wat leidt tot bewust en verantwoord huisdierbezit.

Professionele AAI-educatie

Om dieren op verantwoorde wijze in te zetten bij dierondersteunde interventies, hoort de professional die het dier begeleidt de juiste opleiding te hebben gevolgd. De juiste scholing maakt de AAI-professional bewust van de signalen die het ingezette dier aangeeft, zodat de professional rekening kan houden met de grenzen en behoeften van het dier. Door het dier en de doelgroep van AAI-educatie op elkaar af te stemmen, maakt de professional met Animal Assisted Education leren en ontwikkelen weer leuk.