AAI-therapie is in feite therapie met dieren; deze dieren ondersteunen de cliënt in de persoonlijke ontwikkeling en in het herstelproces. Deze ondersteunende rol van het dier tijdens AAI-therapie gebeurt op planmatige, gestructureerde en doelgerichte wijze. Bovendien is het ingezette dier continu onder begeleiding van een (BIG-geregistreerde) zorghulpverlener. Deze professional heeft als verantwoordelijkheid om de behoeften van het dier op de behoeften van de cliënt af te stemmen, de partijen goed op één lijn te brengen en zo effectieve en kwalitatieve therapie met dieren tot stand te brengen.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

AAI-therapie met verschillende dieren

De meeste therapiedieren zijn honden en paarden, maar ook andere dieren kunnen voor AAI-therapie worden ingezet. Een therapeut kan er bijvoorbeeld voor kiezen om katten, konijnen, knaagdieren of vogels in te zetten.

Welk dier de therapeut inzet, is onder andere afhankelijk van eventuele allergieën van de cliënt en het soort dier waar de cliënt de beste klik mee heeft. Een goede match tussen mens en dier helpt de cliënt makkelijker contact te maken met het therapiedier en is het dier beter in staat de ondersteunende rol op positieve wijze uit te voeren.

AAI-therapie met honden

Bij therapie met dieren zijn honden een van de meest ingezette therapiedieren. Dat komt vooral doordat honden van nature contact met mensen opzoeken. Daarnaast gedijen veel honden goed op samenwerking met mensen, bijvoorbeeld in de vorm van een wandeling of een nieuwe vaardigheid aanleren.

Hierdoor zijn therapiehonden inzetbaat wanneer cliënten bijvoorbeeld tijdens fysiotherapie (opnieuw) leren lopen of tijdens spraaktherapie de hond een commando geven om hun verbale communicatie te verbeteren. De inzetbaarheid van honden bij therapie met dieren is dus erg breed.

AAI-therapie met paarden

Het ander veelvoorkomend therapiedier zijn paarden. Paarden zijn vanuit twee perspectieven goed inzetbaar bij therapie met dieren. Aan de ene kant zijn paarden gevoelig en intuïtief van aard. Wanneer zij de energie van cliënten spiegelen, leren cliënten in contact te komen met zichzelf door in contact te komen met het paard.

Aan de andere kant helpt paardrijden cliënten om bewust te worden van lichaamshouding, balans, coördinatie en kracht. Hierbij begeleidt de therapeut zowel het paard als de cliënt, zodat het therapiepaard met specifieke motorische en sensorische prikkels invloed uitoefent op de cliënt. Net als honden zijn paarden in therapie met dieren dus breed inzetbaar.

AAI-therapie met andere dieren

Voor AAI-therapie zijn niet alleen honden en paarden geschikt: ook katten, ezels, hamsters, konijnen, lama’s, varkens en vogels kunnen ingezet worden bij therapie met dieren.

De kern van AAI-therapie is dat dieren op verantwoorde wijze de therapeut ondersteunen in de ontwikkeling en herstel van cliënten. Om dat op positieve en effectieve wijze te doen, is het belangrijk dat de cliënt een goede klik met het therapiedier heeft.

Daarom is belangrijk dat uiteenlopende dieren inzetbaar zijn in AAI-therapie: op die manier kan elke cliënt de positieve effecten van therapie met dieren ervaren.

AAI-therapie voor uiteenlopende cliënten

Therapie met dieren is een van de toepassingsgebieden van dierondersteunde interventies en kan verschillende vormen aannemen. De meest bekende doelgroepen van therapie met dieren zijn cliënten met depressie en autistische cliënten. Therapiedieren maken ook een verschil bij onder andere mensen met angst- en paniekstoornissen, ADHD, PTSD, dementie en verslavingen. Dieren zijn namelijk open en eerlijk en communiceren zonder woorden te gebruiken; door deze ondubbelzinnigheid bieden therapiedieren een veilige omgeving om in contact te komen met een ander en daarmee in contact te komen met zichzelf.

Therapiedieren spelen ook een ondersteunende rol in bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en spraaktherapie. Een cliënt die moeite heeft om bestek te gebruiken, kan de benodigde fijne motoriek (opnieuw) aanleren als de cliënt de opdracht krijgt een hond met een lepel te voeren. Ook hier geldt dat therapie met dieren de druk bij de cliënt om te presteren verlaagt en de mogelijkheid creëert om sneller en op een positieve wijze vaardigheden (opnieuw) aan te leren.