AAI-therapie met honden is geschikt voor allerlei cliënten, waaronder voor cliënten met lichamelijke, psychische, zintuiglijke en meervoudige problematiek. Dat maakt therapiehonden breed inzetbaar. En divers, want bij therapiehonden staat niet het ras, maar de persoonlijkheid van de hond centraal. Om de persoonlijkheid van de hond in AAI-therapie volledig tot z’n recht te laten komen, is het belangrijk dat de (BIG-geregistreerde) therapeut eerst een opleiding volgt om een therapiehond in te zetten. Op die manier wordt AAI-therapie met honden op verantwoorde en effectieve wijze ingezet.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

Welke vormen van therapie met honden zijn er?

Het meest bekende voorbeeld van therapie met honden is bij cliënten met psychosociale problematiek. Denk bijvoorbeeld aan therapiehonden bij autisme of depressie. Cliënten met deze diagnoses maken makkelijker contact met honden dan met de meeste mensen; honden communiceren namelijk zonder woorden en op een eerlijke en open manier. Met therapie met honden is de therapeut in staat om contact te maken met de cliënt en zo in een veilige omgeving het herstelproces in gang te zetten.

Minder bekende maar alsnog veelvoorkomende vormen van therapie met honden zijn fysiotherapie, spraaktherapie en ergotherapie. Hierbij hebben cliënten als doel om specifieke, alledaagse handelingen (opnieuw) zelfstandig uit te leren voeren. Daardoor zorgen deze vormen van therapie vaak voor stress en druk bij de cliënten. Simpelweg de aanwezigheid van een hond helpt veel cliënten al om minder stress te ervaren; ook zetten therapeuten een hond vaak in tijdens opdrachten en oefeningen, zodat de nadruk verschuift van de cliënt naar de hond. Het gevolg van therapie met honden is dat cliënten meer plezier en minder stress ervaren voor, tijdens en na elke sessie.

Voor wie is therapie met honden geschikt?

Elke cliënt kan baat hebben bij een therapiehond. Het kernwoord hier is ‘kan’, want bij therapie met honden moet de therapeut rekening houden met zowel de cliënt als het dier.

Enerzijds gaat ’t niet zozeer om waar de cliënt tegenaan loopt, maar hoe diegene het best met de uitdaging of uitdagingen kan leren omgaan. Cliënten die een klik hebben met honden zullen meer en sneller de voordelen van therapiehonden ervaren dan cliënten die niets hebben met honden of er juist bang voor zijn.

Anderzijds moet de therapeut bewust zijn van de grenzen van de hond zelf: niet elke hond is bestand tegen bijvoorbeeld luide stemmen of drukke bewegingen. Bij therapie met honden gaat het dus om maatwerk en een goede match tussen therapeut, cliënt en hond.

Welke rassen kunnen als therapiehond werken?

Allerlei rassen kunnen als therapiehond ingezet worden. Om therapie met honden op een veilige en prettige manier mogelijk te maken, is het belangrijkst dat de ingezette hond gehoorzaam en sociaal is. Deze eigenschappen zijn niet specifiek voor één of meerdere rassen, waardoor therapiehonden in allerlei soorten, maten en kleuren kunnen voorkomen: van een kleine Jack Russel tot een grote Deense Dog.

Wel kan het zo zijn dat de soort therapie waar de hond voor ingezet wordt, vraagt om een bepaalde hoogte of hoeveelheid spiermassa. Door onder andere rekening te houden met het (toekomstige) takenpakket van de ingezette hond en wat dat lichamelijk van een hond vraagt, kan de therapeut AAI-therapie met honden op een verantwoorde en effectieve wijze inzetten.

Welke opleidingen voor therapiehonden zijn er?

De opleiding voor therapiehonden is eerder gericht op de mens die het dier begeleidt dan op het dier zelf. Bij therapie met honden functioneert de therapeut namelijk als brug tussen de cliënt en de therapiehond.

Een opleiding bereidt deze professional voor op het takenpakket en de verantwoordelijkheden die bij dit werk komt kijken. Zo leert de therapeut meer over de relatie tussen mens en dier, over de lichaamssignalen waarmee honden communiceren en de manieren waarop honden leren.

Met een opgeleide en erkende therapeut is therapie met honden verantwoord, veilig en effectief.

Over het AAI-register

Therapeuten die therapie met honden (willen) aanbieden, kunnen zich laten bijscholen met een van de geaccrediteerde opleidingen in het AAI-register. Deze opleidingen zijn namelijk beoordeeld aan de hand van de opgestelde kwaliteitsrichtlijnen, waardoor die opleidingen kwalitatief van aard zijn.

Het AAI-register bevat ook een overzicht van therapeuten die als gecertificeerde AAI-professionals werken. Zo laten deze professionals zien dat ze ervaren en verantwoord te werk gaan en zijn ze goed vindbaar voor instellingen, organisaties en individuele cliënten die interesse hebben in therapie met dieren.