Therapie met paarden kan allerlei vormen aannemen. Zo kan een therapiepaard ingezet worden bij cliënten met psychosociale problematiek, maar ook bij cliënten met lichamelijke, psychische, zintuiglijke en meervoudige problematiek. Niet datgene waar de cliënt tegenaan loopt, maar de relatie tussen de cliënt en het paard staat centraal. Om het meeste uit therapie met paarden te halen, heeft de (BIG-geregistreerde) therapeut de verantwoordelijkheid om de behoeften van de cliënt af te stemmen op de grenzen van het paard. Zo is en blijft paardentherapie verantwoord en effectief.

Ik ben een (aspirant) AAI-professional

Ik wil meer weten over (her)registratie in het AAI-register.

Wij zijn een AAI-opleider

Wij willen meer weten over opleidingen en cursussen accrediteren.

Wij zijn een gemeente, bedrijf of organisatie

Wij willen meer weten over een kwalitatieve AAI-professional inzetten.

Ik ben een (toekomstige) cliënt

Ik wil meer weten over een kwalitatieve AAI-professional zoeken.

Welke vormen van AAI-therapie met paarden zijn er?

Paardentherapie kan twee vormen aannemen. De eerste vorm van therapie met paarden is waarschijnlijk het meest bekend: de therapeut laat de cliënt paardrijden. Deze techniek wordt veel ingezet als een vorm van fysiotherapie, doordat de cliënt door de ritmische bewegingen onder andere betere evenwicht en coördinatie ontwikkelt.

Bij de tweede vorm van paardentherapie laat de therapeut de cliënt niet paardrijden, maar de interactie met het therapiepaard opzoeken door ze samen opdrachten of oefeningen uit te laten voeren. Bij therapie met paarden staat de spiegelvaardigheid van het paard centraal: het paard reageert op de energie van de cliënt, waardoor de therapeut via het paard in contact komt met de cliënt en persoonlijke ontwikkeling mogelijk wordt.

Voor wie is paardentherapie geschikt?

Therapiepaarden zijn geschikt voor verschillende vormen van therapie en zijn daardoor breed inzetbaar. Therapie met paarden is daarom niet gelimiteerd tot cliënten met specifieke klachten, maar is open voor elke cliënt die een klik heeft met paarden – ook als diegene geen ervaring met paarden heeft.

Het belangrijkste aspect van paardentherapie is de match tussen het paard en de cliënt, want pas als het dier en de mens goed op elkaar afgestemd zijn, kan de cliënt écht de voordelen van therapie met paarden ervaren: minder stress, meer zelfvertrouwen en beter bewustzijn over de persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden.

Wanneer kun je een therapiepaard inzetten?

De eisen waar een therapiepaard aan moet voldoen, zijn voornamelijk netjes aan een touw meelopen, een zekere mate van impulscontrole bezitten en eventueel op afstand van de therapeut stil blijven staan. Veruit de meeste verwachtingen worden aan de professional gesteld die therapie met paarden aanbiedt.

Deze therapeut heeft namelijk de verantwoordelijkheid om bewust te zijn van het gedrag, de gezondheid en de stresssignalen van het paard en hier tijdens paardentherapie continu rekening mee te houden. Bovendien moet de therapeut bekend zijn met de verschillende manieren waarop paarden leren en getraind worden, zodat diegene op een positieve en effectieve manier therapie met paarden kan aanbieden.

Over het AAI-register

Om therapiepaarden verantwoord in te zetten, volgen (aspirant) AAI-professionals een geaccrediteerde opleiding. De opleidingen die aan de gestelde kwaliteitsrichtlijnen voldoen, staan vermeld in het AAI-register.

AAI-professionals die met een kwalitatieve opleiding een stevige basis hebben opgedaan, kunnen ook opgenomen worden in het AAI-register. Zo zijn zij zichtbaar als erkende en ervaren professionals voor alle instellingen, organisaties en individuele cliënten die interesse hebben in therapie met dieren.