AKR voor opleiders

Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) biedt de mogelijkheid voor het aanbieden en accrediteren van cursussen en nascholingsactiviteiten voor AAI-professionals. De applicatie, genaamd PE-online, wordt op dit moment al door een groot aantal organisaties gebruikt, waaronder diverse medisch specialismen, psychologen, paramedici, dierenartsen en verpleegkundigen. Mogelijk bent u daardoor al bekend met dit systeem.

Met behulp van dit systeem kunnen aanbieders van cursussen en bij- of nascholing hun aanvragen digitaal indienen bij het AKR. Een commissie van deskundigen beoordeelt in opdracht van IVA de aanvragen en kan deze na toekenning van accreditatiepunten toevoegen aan de nascholingsagenda.

Voorbereiding Accreditatie opleiding/cursus (opleiders)

Afhankelijk van het level dient een opleiding te voldoen aan de gestelde eisen in het Basisdocument. Om de opleider behulpzaam te zijn bij het opbouwen van het dossier is een checklist gemaakt. Deze tref je hieronder per diersoort aan. Ook is er een checklist voor het indienen van een nascholingscursus gemaakt. 

 1. Checklist accreditatie opleiding hond
 2. Basisdocument levels en opleiding hond
 3. Checklist accreditatie opleiding paard
 4. Basisdocument level en opleidingen paard
 5. Checklist accreditatie nascholing

Hoe werkt het?

Autorisatie

 • Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als u nog geen inloggegevens heeft, kunt u deze aanvragen door in het blauwe veld hiernaast op de keuze “inlog aanbieders” te klikken. Heeft u al een account op PE-online (voor bv. GAIA) dan kunt u met uw eigen account inloggen en autorisatie voor het AKR aanvragen.
 • U kunt na autorisatie uw accreditatieaanvraag doen voor meerdere beroepsgroepen.
 • Een demo is te bekijken via
  https://www.pe-online.org/demo/PE_Website/EDU/demo_aanbieder.html
 • Bekijk de checklist Opleiding Hond en de checklist Opleiding Paard of de checklist Nascholing voor een handige leidraad wat u allemaal dient aan te leveren.

Indiening, beoordeling en besluit

 • Het systeem leidt u door de aanvraag en geeft aan welke bijlagen u (digitaal) bij de aanvraag dient te voegen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze indienen van de aanvraag.
 • De vragen die eerder gesteld werden in het papieren aanvraagformulier zijn overgenomen in de nieuwe applicatie. Als u problemen ondervindt bij het indienen van de aanvraag is de beheerder (zie contactgegevens onderaan deze brief) u graag van dienst om u te helpen.
 • Na ontvangst van uw accreditatieaanvraag zal deze worden gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Als de gegevens niet compleet zijn of er is verdere informatie nodig, dan ontvangt u hierover via het systeem bericht.
 • De beoordeling vindt plaats door de desbetreffende Commissie van Deskundigen.
  De eisen en voorwaarden voor aanvragen bij het AKR, zijn vermeld in de accreditatieregeling opleidingen AAI professionals. Deze regeling is tot stand gekomen en gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI professionals.
 • Het besluit over accreditatie verneemt u via het systeem.

Agenda
Op het moment dat u uw accreditatieaanvraag heeft ingediend, wordt deze automatisch gepubliceerd in de activiteitenagenda op de website. Daar is te zien of de aanvraag in behandeling is, of dat de cursus is geaccrediteerd of afgekeurd.

Presentiegegevens
Het invoeren van presentie van deelnemers kunnen aanbieders zelf direct verwerken via PE online.

Geen papierwerk meer

 • De aanvragen kunnen vanaf heden uitsluitend via het digitale systeem ingediend worden. Het insturen van aanvragen per mail of via de papieren formulieren is dan niet meer mogelijk.
 • U ontvangt geen ontvangstbevestiging of overige correspondentie meer per post. De correspondentie over de door u ter accreditatie aangeboden cursussen verloopt via het digitale systeem. U ontvangt een e-mail als het systeem berichten voor u klaar heeft staan. Dit kunnen informatieve vragen of een toegekende accreditatie zijn. U kunt dus steeds het proces van uw aanvraag volgen.

Factuur en tarieven

De kosten van een accreditatieaanvraag hangen af van omvang en daarmee samenhangende netto studiebelasting van hetgeen u aanbiedt. De tijd die de CvD nodig heeft om uw aanbod te beoordelen zal gemiddeld ook samenhangen met de omvang daarvan. Ter dekking van deze kosten hanteren we de volgende formule:

 • Voor een nieuwe aanvraag is dat aantal netto studiebelastinguren maal een factor.
 • Voor de jaarlijkse toetsing van de her aanvraag of verlenging is dit 25% van het dan geldende tarief.
 • De factor is op dit moment 4.

Tijdens deze accreditatieduur kunt u zelf extra uitvoeringen van dezelfde cursus toevoegen zonder dat dit kosten met zich meebrengt.