Commissie van deskundigen

De ingediende accreditatieaanvragen van aanbieders van scholing worden beoordeeld door de Commissie van Deskundigen (CvD). Hierbij vormen de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door ISAAT/ESAAT/IAHAIO de bouwstenen voor de voorwaarden en criteria. 

De CvD is zodanig samengesteld, dat hierin een brede deskundigheid op het gebied van AAI vertegenwoordigd is, zoals beschreven in het reglement. Leden van de CdV worden alleen met goedkeuring van ISAAT/ESAAT door IVA benoemd. 

Om tot objectieve beoordelingen te komen dienen leden van de CvD onafhankelijk en hebben geen persoonlijke belangen bij de aanvragen die ze ter beoordeling worden voorgelegd.

Tevens kan het AKR beheer advies vragen aan de CvD bij de beoordeling van ingediende dossiers van aanvragers (Professionals, Handlers en Overigen) voor registratie in het AKR.

De samenstelling van de CvD is nog niet compleet en afhankelijk van de gevraagde expertise en het aanbod van te behandelen aanvragen.