Commissie van deskundigen

De ingediende accreditatieaanvragen van aanbieders van scholing worden beoordeeld door de Commissie van Deskundigen (CvD).

De CvD is zodanig samengesteld, dat hierin een brede deskundigheid op het gebied van AAI vertegenwoordigd is.

Om tot objectieve beoordelingen te komen dienen leden van de CvD onafhankelijk en hebben geen persoonlijke belangen bij de aanvragen die ze ter beoordeling worden voorgelegd.

Tevens kan het AKR beheer advies vragen aan de CvD bij de beoordeling van ingediende dossiers van aanvragers (Professionals, Handlers en Overigen) voor registratie in het AKR.