Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) is sinds juni 2020 hét onafhankelijke register waarin mensen zich kunnen registeren die dieren inzetten in hun werk. Het AKR kent een uniforme werkwijze die resulteert in effectiviteit en overzichtelijkheid. Daarmee is het AKR een essentiële, transparante stap vooruit in de professionalisering van het AAI-werkveld. Het AKR biedt:
 • heldere kwaliteitseisen voor dierondersteunde interventies;
 • bewaking van het welzijn van mens en dier;
 • (her)certificering van gekwalificeerde AAI-professionals;
 • accreditering van kwalitatieve AAI-opleidingen;
 • zichtbaarheid voor cliënten, zorginstellingen en gemeenten.
Naar welke informatie ben je op zoek?
 • Hoe gaat het AKR te werk?
 • Hoe is het AKR tot stand gekomen?

De werkwijze van het AAI-register

Enerzijds bestaat het AKR uit een overzicht van gekwalificeerde, deskundige en verantwoorde AAI-professionals. Geregistreerde AAI-professionals blijven zich ontwikkelen, want een leven lang leren houdt bekwaamheid op pijl. Daarom registreert het AKR alle inspanningen van AAI-professionals die werken aan hun deskundigheid, waardoor de kwaliteit van hun inzet toeneemt. Anderzijds bevat het AKR een overzicht van alle geaccrediteerde opleidingen, cursussen en andere activiteiten waarmee AAI-professionals hun deskundigheid bevorderen.

Registratie van AAI-professionals

Het AKR geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde professionals die dieren inzetten in hun werk. AAI-professionals die in het register staan, hebben opleidingen gevolgd op het eigen vakgebied en om op verantwoorde, efficiënte en effectieve wijze dieren tijdens hun werk in te zetten. Met een AKR-registratie bouwen deze professionals gedurende hun loopbaan een gewaarmerkt overzicht op van geaccreditccrediteerde bij- en nascholing. Ook moeten AAI-professionals zich elke drie jaar herregisteren, waardoor ze gestimuleerd blijven om in hun deskundigheid te investeren.

Accreditatie van opleidingen en cursussen

AAI-opleiders kunnen hun opleidingen of cursussen door het AKR laten accrediteren. Het AKR accrediteert:
 • georganiseerde bij- en nascholing, zowel klassikale cursussen als e-learning;
 • individuele activiteiten, ​zoals congressen in het binnen- en buitenland, ​wetenschappelijke publicaties en voordrachten;
 • intercollegiale overleggen.
Om opleidingen en cursussen te accrediteren, toetst het AKR niet zelf de inhoudelijke kwaliteit van cursussen en activiteiten; in plaats daarvan laat het AKR zich bindend adviseren door de Commissie van Deskundigen. Deze commissie toetst de aanvragen van AAI-opleiders op basis van kwaliteitsrichtlijnen die de internationale AAI-organisaties IAHAIO en ISAAT hebben opgesteld.

Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen toetst of individuen voldoen aan de gestelde eisen en beoordeelt of geregistreerde individuen na drie jaar in aanmerking komen voor herregistratie. In de (na)scholingsagenda staan opleidingen en cursussen, die door de Commissie van Deskundigen langs de meetlat van de ISAAT/IAHAIO richtlijnen zijn gelegd en daarmee zijn erkend als een kwalitatief goede opleiding of cursus voor het (gaan) werken met dieren.

Registratiesysteem PE-online

Het AKR maakt gebruik van het registratiesysteem PE-online. PE-online is een web-based standaard applicatie voor professionals, opleiders en kwaliteitsregisters om eenvoudig en efficiënt het proces van Permanente Educatie (PE) te beheren. Het AKR heeft gekozen om met PE-online te werken doordat dit systeem voornamelijk in de zorgsector gebruikt wordt en daarnaast steeds meer beroepen met PE-online werken. Bovendien past de snelheid, efficiëntie en accuratesse van dit systeem bij de registratie van het brede scala aan deskundigheidsbevorderende activiteiten in het AKR. Wanneer het AKR een opleiding, cursus of andere activiteit accrediteert, bepaalt het AKR het aantal PE-punten op basis van het aantal netto scholingsuren en of de activiteit relevant is voor de uitoefening van het beroep. Zo moeten geregistreerde AAI-professionals elke 3 jaar kunnen aantonen dat diegene 60 PE-punten heeft behaald, waarvan minimaal 50% met geaccrediteerde nascholing.

Totstandkoming van het AKR

Het AKR is op initiatief van Stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs ( AAIZOO) en Stichting Instituut voor Antrozoölogie ( IVA) tot stand gekomen. Samen met een aantal AAI-professionals heeft het AKR de Basisdocumenten ‘AKR levels en opleiding hond’ en ‘AKR levels en opleiding paard’ geschreven. Om de kwaliteit van deze documenten te waarborgen, heeft het AKR de richtlijnen in deze documenten nauw laten aansluiten op de kwaliteitsrichtlijnen van de internationale AAI-organisaties IAHAIO en ISAAT. Het bestuur van het AKR bedankt alle oud deelnemers van de hondenexpertgroep en paardenexpertgroep bij het opstellen van alle documenten. In 2023 is een nieuw bestuur aangesteld. Het AKR heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, en een algemeen bestuur.
 • Voorzitter is Annemiek van Dijke
 • Secretaris is Daniëlle Groenewoud
 • Penningmeester is vacant
Het algemeen bestuur:
 • Anne Dubois
 • Sandra Haven-Pross

Hondenexpertgroep

De hondenexpertgroep houdt zich bezig met kwaliteitseisen en bevordering van het inzetten van honden in AAI. De volgende personen maken deel uit van de hondenexpertgroep:
 • Anne Dubois
 • Sandra Haven-Pross

Paardenexpertgroep

De paardenexpertgroep houdt zich bezig met kwaliteitseisen en kwaliteitsbevordering van het inzetten van paarden in AAI. De volgende personen maken deel uit van de paardenexpertgroep:
 • Sandra Haven-Pross