Het AAI-kwaliteitsregister (AKR) biedt de mogelijkheid om opleidingen, cursussen en nascholingsactiviteiten voor AAI-professionals te accrediteren en aan te bieden.

Hiervoor gebruikt het AKR de applicatie PE-online, dat een groot aantal beroepen al gebruikt, waaronder diverse medisch specialismen als psychologen, paramedici, dierenartsen en verpleegkundigen.

  • Opleiders voeren de presentie van deelnemers direct via PE-online.
  • Het aanvraagproces verloopt volledig online.

Naar welke informatie bent u op zoek?

Opleidingen, cursussen en activiteiten accrediteren

Opleiders kunnen hun aanvraag om hun opleidingen, cursussen en activiteiten te laten accrediteren, met PE-online digitaal indienen bij het AKR.

De Commissie van Deskundigen (CvD) beoordeelt in opdracht van het AKR de aanvragen en kan de betreffende scholing na toekenning van accreditatiepunten toevoegen aan de (na)scholingsagenda.

Autorisatie aanvragen

Om een aanvraag in te dienen, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord voor PE-online nodig. Als u nog geen inloggegevens heeft, kunt u eenvoudig een account aanmaken. Wanneer u een PE-online-account heeft, dan kunt u inloggen en autorisatie voor het AKR aanvragen. Na autorisatie kunt u een accreditatieaanvraag voor meerdere beroepsgroepen doen. U hoeft dus niet per beroepsgroep opnieuw autorisatie aan te vragen.

Accreditatieaanvraag indienen

De eisen en voorwaarden die gelden om een aanvraag bij het AKR in te dienen, staan vermeld in het Kwaliteitsregisterreglement. Deze regeling is tot stand gekomen en gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT-richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI-professionals.

Bovendien dient u tijdens de aanvraag verschillende bijlagen digitaal toe te voegen. Voor de accreditatie is het namelijk van belang dat u kan aantonen dat de opleiding, cursus of activiteit aan specifieke eisen voldoet.

Voor de meest actuele informatie over het Kwaliteitsregisterreglement en de eisen waar opleidingen, cursussen en activiteiten aan moeten voldoen, gaat u naar onze pagina ‘ Kwaliteitsrichtlijnen‘.

Opleidingsaanbieders zijn zelf verantwoordelijk om de aanvraag op de juiste wijze in te dienen. Mocht u hier ondersteuning bij nodig hebben, bekijk dan de demo van PE-online of neem contact met ons op.

De beoordeling inzien

Zodra de CvD uw accredicatieaanvraag heeft ontvangen, controleert de commissie uw aanvraag op inhoud en volledigheid. Als de gegevens incompleet zijn of als de CvD verdere informatie nodig heeft, dan ontvangt u hierover via PE-online bericht. U hoeft dit systeem niet zelf in de gaten te houden; u ontvangt namelijk een e-mail als er in PE-online berichten voor u klaarstaan.

De beoordeling vindt plaats door de desbetreffende CvD. Wanneer u uw accreditatieaanvraag heeft ingediend, kunt u in PE-online zien of de aanvraag in behandeling is of dat de opleiding, cursus of overige activiteit is geaccrediteerd of afgekeurd. Zodra de CvD een besluit heeft genomen, hoort u dit via PE-online. Zo volgt u dus steeds het proces van uw aanvraag.

Factuur en tarieven

Hoeveel een accreditatieaanvraag kost en hoe lang de beoordeling van deze aanvraag duurt, hangt af van de omvang en de daarmee samenhangende netto studiebelasting van de scholingsactiviteit die u wilt laten accrediteren.

Om deze kosten te dekken, hanteert het AKR de volgende formule:

  • Een nieuwe aanvraag kost het aantal netto studiebelastinguren maal een factor (momenteel factor 4).
  • Een heraanvraag of verlenging kost 25% van het aantal netto studiebelastinguren maal een factor (momenteel factor 4). Dit bedrag is dus een kwart van het bedrag wanneer u een compleet nieuwe aanvraag zou doen.

Tijdens deze accreditatieduur kunt u zelf extra uitvoeringen van dezelfde cursus toevoegen zonder dat dit kosten met zich meebrengt.