Steeds vaker worden dieren ondersteunend ingezet bij kinderen en volwassen. Deze dierondersteunde interventies, oftewel AAI, zijn bewezen nuttig en effectief. Hierdoor wordt AAI steeds bekender in de zorg, het onderwijs en bij coachingstrajecten.

Door de toenemende inzet van AAI groeit de behoefte aan transparantie en structurering van de opleiding van de professional die dit dier begeleidt. Ook is de benodigde deskundigheid om AAI op een verantwoorde wijze in te zetten van steeds groter belang: niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de dieren die worden ingezet.

Daarom biedt het AKR een platform van AAI-professionals die over voldoende kwalificaties en recente kennis beschikken, zodat hun deskundigheid toegankelijk en transparant is.

Naar welke informatie ben je op zoek?

Waarom zou ik mij in het AKR registreren?

Met het AKR houd je makkelijk je persoonlijke AKR-dossier bij. Het AKR bespaart je namelijk veel tijd, papier en administratie, want:

 • je dossier is makkelijk te vinden door gemeenten, instellingen, organisaties en (potentiële) cliënten;
 • al je deskundigheidsbevorderingen staan op één plek;
 • Nederlandse geaccrediteerde scholingen komen automatisch in je dossier;
 • andere deskundigheidsbevordering voeg je zelf eenvoudig toe;
 • je gegevens voor herregistratie bied je rechtstreeks aan.

Hoe registreer ik mij in het AKR?

Door je te registreren in het AKR toon je aan dat je over voldoende kennis en kunde beschikt om je dier op verantwoorde wijze in te zetten in het werk waarvoor je een beroepsopleiding hebt afgerond.

Naast je beroepsopleiding moet je daarom een opleiding op het gebied van dierondersteunde interventies hebben gevolgd of aantoonbare en jarenlange praktijkervaring in het AAI-vakgebied hebben. Bovendien toon je met je registratie aan dat je je kennis up-to-date houdt door regelmatig nascholingen en andere relevante activiteiten te volgen.

Het registratieproces in het AKR verloopt als volgt:

 1. Eerst dien je je aanvraag voor registratie in via de registratiepagina.
 2. Vervolgens beoordeelt de Commissie van Deskundigen je aanvraag.
 3. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je een bevestiging en een logo als bewijs van je registratie. Dit logo kun je bijvoorbeeld op je website plaatsen.

In welk level kan ik me registreren?

Het AKR biedt een platform voor iedereen die beroepsmatig dieren inzet in hun (vrijwilligers)werk en die wil aantonen dat zij hier gekwalificeerd voor zijn.

Om hun kwalificaties transparant en zichtbaar te maken, kent het AKR 3 levels waarop zij zich kunnen registeren. Welk level bij jou past, is afhankelijk van je opleiding(en) en ervaring.

Level 1

Bij een registratie op Level 1 ben je een vrijwilliger onder supervisie.

Je hebt minimaal de middelbare school afgerond en een geaccrediteerde AAI-opleiding Level 1 met goed gevolg afgerond.

Je onderneemt AAI-activiteiten, bijvoorbeeld als een vrijwillig bezoekteam of op een zorgboerderij.

Level 2

Bij een registratie op Level 2 ben je een handler die zelfstandig of onder supervisie werkt.

Je hebt minimaal een mbo-opleiding afgerond of je hebt minimaal mbo-werk- en denkniveau. Daarnaast heb je een geaccrediteerde AAI-opleiding Level 2 met goed gevolg afgerond.

Als zelfstandige handler onderneem je AAI-activiteiten, bijvoorbeeld als bezoekteam. Als handler onder supervisie werk je samen met een andere handler tijdens AAI-activiteiten of met een professional op het gebied van AAI-coaching, AAI-therapie of AAI-educatie.

Level 3

Bij een registratie op Level 3 ben je een professional die zelfstandig werkt.

Je hebt een diploma van een hbo- of wo-beroepsopleiding in het vakgebied waarin je werkt en je hebt een geaccrediteerde AAI-opleiding Level 3 met goed gevolg afgerond.

Je werkt als zelfstandig professional of in loondienst in de toepassingsgebieden AAI-coaching, AAI-therapie of AAI-educatie en je werkt met of zonder handler.

Wat zijn erkende opleidingen voor registratie?

Op dit moment zijn er 45 opleidingsinstellingen geautoriseerd om geaccrediteerde scholingen en cursussen aan te bieden. Een actueel overzicht is te vinden op de pagina (na)scholingsagenda.

Hoe behoud ik mijn registratie?

Het AKR staat voor kwalitatieve en ervaren handlers. Daarom is je eerste registratie drie jaar geldig en volgt daarop een herregistratie. De beoordeling van je herregistratie is gebaseerd op de activiteiten die je hebt gevolgd om je deskundigheid te ontwikkelen. Elke activiteit is een aantal punten (PE) waard en als je na drie jaar minstens 60 PE hebt behaald, herregistreer je je als AAI-professional in het AKR.

Om je consequent verder te ontwikkeling als deskundige AAI-professional, kun je verschillende activiteiten uitvoeren. Je volgt bijvoorbeeld nascholing, gaat lesgeven of doet mee aan een intervisie. Aan elke activiteit die bijdraagt aan je kennis en deskundigheid kent de Commissie van Deskundigen een aantal PE toe:

 • geaccrediteerde nascholing, specifiek voor minimaal 30 PE;
 • lesgeven, waarbij je 1 PE per uur behaalt;
 • publicaties en symposia;
 • intervisie, waarbij je 2 PE per intervisie van 2 uur behaalt;
 • overige vormen van scholing, waarbij je 1 PE per uur behaalt.

Na elke activiteit lever je een zelfevaluatieformulier in dat het AKR aan je verstrekt. Deze informatie upload je in je online dossier. Na drie jaar beoordeelt de Commissie van Deskundigen je herregistratie.

Vragen over het AKR of je registratie?

Heb je vragen over het AKR of hoe je je kunt registreren, neem dan contact met ons op via info@aairegister.nl.

Zodra je je hebt aangemeld voor het registratiesysteem PE-online, verloopt de communicatie via dat systeem. Op die manier verzamelen we alle informatie over je dossier op één plek.