Veel gestelde vragen

Heeft u een algemene of praktische vraag over het AKR? Kijk dan of uw vraag voorkomt bij een van de veel gestelde vragen hieronder.

Wanneer uw vraag er niet bij staat, mail hem dan naar info@aairegister.nl dan kunnen we u antwoorden en voegen de vraag toe aan de lijst.

In het inlogscherm voor uw persoonlijk dossier ziet u de ‘wachtwoord vergeten functie’. Wanneer u uw e-mailadres invult, ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en een link. Wanneer u op de link klikt, kunt u een nieuw wachtwoord instellen.

Een bewijs van inschrijving wordt niet verstrekt. U kunt uw persoonlijke pagina uitprinten. Hierop staat uw naam, AKR nummer en registratieperiode vermeld. U logt in op PE-online en klikt op Mijn dossier. U klikt op de “periode inzien” en u komt op uw eigen pagina. Rechtsboven ziet u de printknop.


Bij het aanvragen van (her)registratie via PE-online, heeft u digitaal een factuur ontvangen. Voor de factuur logt u in op PE-online: klik in het hoofdscherm/Mijn dossier op het onderstreepte Dossier goedgekeurd. Ga naar Factuurgegevens. Klik op het onderstreepte nummer onder Referentie. U kunt de factuur (pdf) downloaden.

Een geaccrediteerde scholing wordt toegevoegd door de organisator. Een organisator heeft, na de scholingsdatum, twee maanden de tijd om dit in orde te maken. Wanneer een scholing ontbreekt, kunt u contact opnemen met de organisator. Geef dan ook uw AKR nummer door!

Wanneer het congres door de in de lijst voorkomende buitenlandse organisatie is geaccrediteerd, wordt de accreditatie (naar rato) overgenomen. U kunt dient wel uw certificaat te scannen te uploaden.

Om AAI-professionals te waarderen die zich bovengemiddeld inzetten voor bijvoorbeeld innovatieprojecten of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kan vrijstelling worden verleend voor geaccrediteerde scholing (15 uur) en overige (9 uur). Deze tijdelijke vrijstelling wordt maximaal éénmaal per registratieperiode verleend.
De activiteit waarvoor vrijstelling wordt gevraagd moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op de pagina “AAI-professionals” staat rechtsonder de handleiding voor registratie in het AKR. Lees deze goed door of houd deze bij de hand bij het aanmaken van een account en het indienen van een dossier.

Nee. Het AKR biedt zelf geen eigen (na)scholingen aan en heeft geen voorkeur voor bepaalde aanbieders. Alle aanbieders kunnen hun (na)scholing aan het AKR aanbieden ter accreditatie. Indien accreditatie wordt verleend is dit zichtbaar in de scholingsagenda. Op deze wijze faciliteert het AKR de beroepsgroep om te kunnen kiezen uit een waardevol aanbod aan (na)scholing.

Op de pagina “Regelgeving” staan een aantal documenten waarin u kunt lezen wat de opleidingseisen zijn om in het AKR geregistreerd te worden op Level 1, 2 of 3.

Voor zwangerschapsverlof, ziekte of langdurig verblijf in het buitenland kunt u een vrijstelling aanvragen voor het volgen van deskundigheid bevorderende activiteiten. De vrijstelling wordt berekend naar rato van de periode dat de afwezigheid duurt. Uw registratieperiode wordt dus niet verlengd.

Op de pagina “Regelgeving” staan een aantal documenten waarin u kunt lezen wat de opleidingseisen zijn om in het AKR geregistreerd te worden op Level 1, 2 of 3.